http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxnyZHsVJxcRZHTZvcTvnLG -

Album/Playlist
Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công SơnRu Ta Ngậm Ngùi - New Friend


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hãy Yêu Nhau Đi New Friend 316
02. Bên Đời Hiu Quạnh New Friend 256
03. Biển Nhớ New Friend 262
04. Cát Bụi New Friend 275
05. Còn Tuổi Nào Cho Em New Friend 283
06. Diễm Xưa New Friend 300
07. Hạ Trắng New Friend 222
08. Ru Ta Ngậm Ngùi New Friend 288
09. Tình Xa New Friend 333
10. Tình Xót Xa Vừa New Friend 285

Related Videos