http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxnyZHsVJxcRZHTZvcTvnLG -

Album/Playlist
Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công SơnRu Ta Ngậm Ngùi - New Friend


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hãy Yêu Nhau Đi New Friend 330
02. Bên Đời Hiu Quạnh New Friend 310
03. Biển Nhớ New Friend 268
04. Cát Bụi New Friend 284
05. Còn Tuổi Nào Cho Em New Friend 297
06. Diễm Xưa New Friend 312
07. Hạ Trắng New Friend 238
08. Ru Ta Ngậm Ngùi New Friend 303
09. Tình Xa New Friend 344
10. Tình Xót Xa Vừa New Friend 304

Related Videos