http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmxnyZHsVJxcRZHTZvcTvnLG -

Album/Playlist
Còn Tuổi Nào Cho Em - Trịnh Công SơnRu Ta Ngậm Ngùi - New Friend


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hãy Yêu Nhau Đi New Friend 325
02. Bên Đời Hiu Quạnh New Friend 302
03. Biển Nhớ New Friend 265
04. Cát Bụi New Friend 279
05. Còn Tuổi Nào Cho Em New Friend 292
06. Diễm Xưa New Friend 305
07. Hạ Trắng New Friend 232
08. Ru Ta Ngậm Ngùi New Friend 297
09. Tình Xa New Friend 339
10. Tình Xót Xa Vừa New Friend 300

Related Videos