http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJHyLnNVEiBXFEyZvxybGLH -

Album/Playlist
Cô Hàng Cà Phê - Elvis PhươngCô Hàng Cà Phê - Elvis Phương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ảo Ảnh Elvis Phương 402
02. Hoa Sứ Nhà Nàng Elvis Phương 478
03. Cô Hàng Cà Phê Elvis Phương 456
04. Đàn Bà Elvis Phương 405
05. Một Ngày Không Có Em Elvis Phương 380
06. Ngày Đó Elvis Phương 380
07. Linh Hồn Tượng Đá Elvis Phương 442
08. Rừng Chưa Thay Lá Elvis Phương 355
09. Xin Làm Người Tình Cô Đơn Elvis Phương 375

Related Videos