http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxHtZmNWBxLhzLTLbxTbnkm -

Album/Playlist
Độc Ẩm - Nguyễn Kiều Anh ft. Hoàng RobRơi (EDM Version) - Nguyễn Kiều Anh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Độc Ẩm Nguyễn Kiều Anh ft. Hoàng Rob 127
02. Rơi (EDM Version) Nguyễn Kiều Anh 29
03. Dệt Tầm Gai Nguyễn Kiều Anh 68
04. Độc Ẩm (Beat) Nguyễn Kiều Anh ft. Hoàng Rob 89

Related Videos