http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcHtLmaWdxZXSDyLFxtFmkm -

Album/Playlist
Độc Ẩm - Nguyễn Kiều Anh ft. Hoàng RobDệt Tầm Gai - Nguyễn Kiều Anh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Độc Ẩm Nguyễn Kiều Anh ft. Hoàng Rob 135
02. Rơi (EDM Version) Nguyễn Kiều Anh 32
03. Dệt Tầm Gai Nguyễn Kiều Anh 74
04. Độc Ẩm (Beat) Nguyễn Kiều Anh ft. Hoàng Rob 93

Related Videos