http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHyLnNAdQGBmuTkDcyFGZn -

Album/Playlist
Hoàng Tử Nhạc Bay - Ken NguyễnCơn Gió Vô Tinh Remix - Ken Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cơn Gió Vô Tinh Remix Ken Nguyễn 239
02. Khi Tình Yêu Ra Đi Remix Ken Nguyễn 225
03. Người Yêu Cô Đơn Remix Ken Nguyễn 198
04. Em Thay Đổi Hay Anh Đổi Thay Remix Ken Nguyễn 217
05. Bay Remix Ken Nguyễn 197
06. Chỉ Vì Ken Nguyễn 163
07. Đêm Lạnh Ken Nguyễn 169

Related Videos