http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJnTkGNlmBJQlDyLvJyFGLm -

Album/Playlist
Hoàng Tử Nhạc Bay - Ken NguyễnChỉ Vì - Ken Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cơn Gió Vô Tinh Remix Ken Nguyễn 259
02. Khi Tình Yêu Ra Đi Remix Ken Nguyễn 239
03. Người Yêu Cô Đơn Remix Ken Nguyễn 216
04. Em Thay Đổi Hay Anh Đổi Thay Remix Ken Nguyễn 236
05. Bay Remix Ken Nguyễn 205
06. Chỉ Vì Ken Nguyễn 184
07. Đêm Lạnh Ken Nguyễn 177

Related Videos