http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJnTkGNlmBJQlDyLvJyFGLm -

Album/Playlist
Hoàng Tử Nhạc Bay - Ken NguyễnChỉ Vì - Ken Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cơn Gió Vô Tinh Remix Ken Nguyễn 236
02. Khi Tình Yêu Ra Đi Remix Ken Nguyễn 223
03. Người Yêu Cô Đơn Remix Ken Nguyễn 198
04. Em Thay Đổi Hay Anh Đổi Thay Remix Ken Nguyễn 217
05. Bay Remix Ken Nguyễn 196
06. Chỉ Vì Ken Nguyễn 163
07. Đêm Lạnh Ken Nguyễn 168

Related Videos