http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJnTkGNlmBJQlDyLvJyFGLm -

Album/Playlist
Hoàng Tử Nhạc Bay - Ken NguyễnChỉ Vì - Ken Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cơn Gió Vô Tinh Remix Ken Nguyễn 253
02. Khi Tình Yêu Ra Đi Remix Ken Nguyễn 235
03. Người Yêu Cô Đơn Remix Ken Nguyễn 210
04. Em Thay Đổi Hay Anh Đổi Thay Remix Ken Nguyễn 225
05. Bay Remix Ken Nguyễn 204
06. Chỉ Vì Ken Nguyễn 181
07. Đêm Lạnh Ken Nguyễn 174

Related Videos