http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZmJnTkGNlmBJQlDyLvJyFGLm -

Album/Playlist
Hoàng Tử Nhạc Bay - Ken NguyễnChỉ Vì - Ken Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cơn Gió Vô Tinh Remix Ken Nguyễn 242
02. Khi Tình Yêu Ra Đi Remix Ken Nguyễn 227
03. Người Yêu Cô Đơn Remix Ken Nguyễn 202
04. Em Thay Đổi Hay Anh Đổi Thay Remix Ken Nguyễn 220
05. Bay Remix Ken Nguyễn 197
06. Chỉ Vì Ken Nguyễn 168
07. Đêm Lạnh Ken Nguyễn 171

Related Videos