http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmtknsAHdxpdLtZFJtbGkH -

Album/Playlist
Hoàng Tử Nhạc Bay - Ken NguyễnĐêm Lạnh - Ken Nguyễn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cơn Gió Vô Tinh Remix Ken Nguyễn 250
02. Khi Tình Yêu Ra Đi Remix Ken Nguyễn 230
03. Người Yêu Cô Đơn Remix Ken Nguyễn 204
04. Em Thay Đổi Hay Anh Đổi Thay Remix Ken Nguyễn 220
05. Bay Remix Ken Nguyễn 201
06. Chỉ Vì Ken Nguyễn 177
07. Đêm Lạnh Ken Nguyễn 173

Related Videos