http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnxnykmsplkQSpxTkbJyvHLG -

Album/Playlist
Tình Khúc Bolero - Trang Anh ThơMất Nhau Rồi - Trang Anh Thơ ft. Quốc Vũ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Đường Xưa Em Đi Trang Anh Thơ ft. Thanh Vũ 107
02. Đính Ước Trang Anh Thơ ft. Khánh Hoàng 117
03. Trộm Nhìn Nhau Trang Anh Thơ ft. Lê Minh Trung 100
04. Mất Nhau Rồi Trang Anh Thơ ft. Quốc Vũ 107
05. Gõ Cửa Trái Tim Trang Anh Thơ ft. Lê Sang 122
06. Không Phái Tại Chúng Mình Trang Anh Thơ ft. Khang Lê 71
07. Đừng Nói Xa Nhau Trang Anh Thơ ft. Nguyên Sang 60
08. Sầu Tím Thiệp Hồng Trang Anh Thơ ft. Lưu Phúc Nguyên 111

Related Videos