http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykGNQSkQSXktkDxtbHLH -

Album/Playlist
Tình Khúc Bolero - Trang Anh ThơĐừng Nói Xa Nhau - Trang Anh Thơ ft. Nguyên Sang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Đường Xưa Em Đi Trang Anh Thơ ft. Thanh Vũ 97
02. Đính Ước Trang Anh Thơ ft. Khánh Hoàng 107
03. Trộm Nhìn Nhau Trang Anh Thơ ft. Lê Minh Trung 89
04. Mất Nhau Rồi Trang Anh Thơ ft. Quốc Vũ 100
05. Gõ Cửa Trái Tim Trang Anh Thơ ft. Lê Sang 107
06. Không Phái Tại Chúng Mình Trang Anh Thơ ft. Khang Lê 60
07. Đừng Nói Xa Nhau Trang Anh Thơ ft. Nguyên Sang 54
08. Sầu Tím Thiệp Hồng Trang Anh Thơ ft. Lưu Phúc Nguyên 100

Related Videos