http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGcntLnNShZdAJvtZFcyFnLn -

Album/Playlist
The Best Of Lynda & Tommy - Lynda Trang Đài ft. Tommy NgôChiều Xuân - Lynda Trang Đài


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Xuân Lynda Trang Đài 170
02. Hào Hoa Lynda Trang Đài 148
03. Hãy Để Mưa Rơi Tommy Ngô 191
04. Holiday Lynda Trang Đài 120
05. I'm Too Sexy Tommy Ngô 166
06. Japanese Girl Tommy Ngô 179
07. LK Túp Lều Lý Tưởng Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 192
08. Năm 2000 Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 138
09. She's Not There Tommy Ngô 207
10. Space Invaders Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 145
11. Woman In Love Lynda Trang Đài 133
12. You're So Vain Lynda Trang Đài 156

Related Videos