http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGcntLnNShZdAJvtZFcyFnLn -

Album/Playlist
The Best Of Lynda & Tommy - Lynda Trang Đài ft. Tommy NgôChiều Xuân - Lynda Trang Đài


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Xuân Lynda Trang Đài 152
02. Hào Hoa Lynda Trang Đài 126
03. Hãy Để Mưa Rơi Tommy Ngô 162
04. Holiday Lynda Trang Đài 94
05. I'm Too Sexy Tommy Ngô 141
06. Japanese Girl Tommy Ngô 153
07. LK Túp Lều Lý Tưởng Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 178
08. Năm 2000 Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 114
09. She's Not There Tommy Ngô 173
10. Space Invaders Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 117
11. Woman In Love Lynda Trang Đài 106
12. You're So Vain Lynda Trang Đài 137

Related Videos