http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGcntLnNShZdAJvtZFcyFnLn -

Album/Playlist
The Best Of Lynda & Tommy - Lynda Trang Đài ft. Tommy NgôChiều Xuân - Lynda Trang Đài


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Xuân Lynda Trang Đài 162
02. Hào Hoa Lynda Trang Đài 137
03. Hãy Để Mưa Rơi Tommy Ngô 182
04. Holiday Lynda Trang Đài 112
05. I'm Too Sexy Tommy Ngô 156
06. Japanese Girl Tommy Ngô 173
07. LK Túp Lều Lý Tưởng Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 188
08. Năm 2000 Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 128
09. She's Not There Tommy Ngô 195
10. Space Invaders Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 136
11. Woman In Love Lynda Trang Đài 125
12. You're So Vain Lynda Trang Đài 147

Related Videos