http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGcntLnNShZdAJvtZFcyFnLn -

Album/Playlist
The Best Of Lynda & Tommy - Lynda Trang Đài ft. Tommy NgôChiều Xuân - Lynda Trang Đài


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Xuân Lynda Trang Đài 144
02. Hào Hoa Lynda Trang Đài 118
03. Hãy Để Mưa Rơi Tommy Ngô 137
04. Holiday Lynda Trang Đài 81
05. I'm Too Sexy Tommy Ngô 127
06. Japanese Girl Tommy Ngô 142
07. LK Túp Lều Lý Tưởng Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 161
08. Năm 2000 Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 98
09. She's Not There Tommy Ngô 155
10. Space Invaders Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 100
11. Woman In Love Lynda Trang Đài 86
12. You're So Vain Lynda Trang Đài 122

Related Videos