http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGcntLnNShZdAJvtZFcyFnLn -

Album/Playlist
The Best Of Lynda & Tommy - Lynda Trang Đài ft. Tommy NgôChiều Xuân - Lynda Trang Đài


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Xuân Lynda Trang Đài 146
02. Hào Hoa Lynda Trang Đài 121
03. Hãy Để Mưa Rơi Tommy Ngô 146
04. Holiday Lynda Trang Đài 83
05. I'm Too Sexy Tommy Ngô 130
06. Japanese Girl Tommy Ngô 145
07. LK Túp Lều Lý Tưởng Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 167
08. Năm 2000 Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 99
09. She's Not There Tommy Ngô 156
10. Space Invaders Lynda Trang Đài ft. Tommy Ngô 105
11. Woman In Love Lynda Trang Đài 91
12. You're So Vain Lynda Trang Đài 131

Related Videos