http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZncntkGsQBGuxcvtLFJybmLH -

Album/Playlist
Mong Manh Như Cơn Gió - Lu-ka Huy PhạmYêu Em Suốt Đời - Lu-ka Huy Phạm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mong Manh Như Cơn Gió Phạm Thiên Huy 95
02. Mong Manh Như Cơn Gió Bùi Vĩnh Phúc ft. Lu-ka Huy Phạm 125
03. Yêu Em Suốt Đời Lu-ka Huy Phạm 78
04. Mong Manh Như Cơn Gió (Beat) Phạm Thiên Huy 232

Related Videos