http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJGtLHNdEBEZcHTLFxyDHLm -

Album/Playlist
Nơi Nào Có Em (Single) - Nukan Trần Tùng Anh ft. Bích PhươngVẫn - Bích Phương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nơi Nào Có Em Nukan Trần Tùng Anh 327
02. Vẫn Bích Phương 150
03. Có Khi Nào Rời Xa (Version 2) Bích Phương ft. Nukan Trần Tùng Anh 243

Related Videos