http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGxGtLHNlGZkHcJtZbxtDGZG -

Album/Playlist
Chiếc Bóng Bên Đường - Hương Lan ft. Elvis PhươngChiếc Bóng Bên Đường - Elvis Phương


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiếc Bóng Bên Đường Elvis Phương 648
02. Ðể Quên Con Tim Elvis Phương 450
03. Ðêm Lang Thang Elvis Phương 399
04. Biết Nói Gì Ðây Hương Lan 420
05. Một Ðời Tan Vỡ Hương Lan 509
06. Nếu Mình Thương Nhau Hương Lan 433
07. Thoáng Mây Bay Hương Lan 405
08. Chờ Người Elvis Phương ft. Hương Lan 393

Related Videos