http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGJntZnszBsiuldtZFJyDHkm -

Album/Playlist
Chiều Mưa Giông - Trương Phi Hùng ft. Trường SơnChuyến Đò Lỡ - Trường Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bông Bí Sầu Trường Sơn 345
02. Bức Họa Làng Quê Trường Sơn 249
03. Bưởi Ơi Trương Phi Hùng 195
04. Buồn Con Chim Sáo Trương Phi Hùng 262
05. Chiều Mưa Giông Trường Sơn 218
06. Chiều Tím Bông Lục Bình Trường Sơn 296
07. Chuyến Đò Lỡ Trường Sơn 222
08. Cơn Mưa Vô Tâm Trương Phi Hùng 214
09. Đời Phòng Trọ Trường Sơn 174
10. Lạc Bước Đêm Hoang Trương Phi Hùng 318

Related Videos