http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGcGtZnsdiXLSxHykFxybHLn -

Album/Playlist
Mơ Tình - Ngọc SơnKhúc Tình Nồng - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cha Tôi Ngọc Sơn 477
02. Đam Mê Ngọc Sơn 419
03. Đêm Cuối Ngọc Sơn 413
04. Em Có Biết Ngọc Sơn 310
05. Kẻ Trắng Tay Ngọc Sơn 455
06. Khúc Tình Nồng Ngọc Sơn 372
07. Lời Nói Dối Cuối Cùng Ngọc Sơn 352
08. Mơ Tình Ngọc Sơn 315
09. Thiên Đường Tình Yêu Ngọc Sơn 439

Related Videos