http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGcGtZnsdiXLSxHykFxybHLn -

Album/Playlist
Mơ Tình - Ngọc SơnKhúc Tình Nồng - Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cha Tôi Ngọc Sơn 488
02. Đam Mê Ngọc Sơn 422
03. Đêm Cuối Ngọc Sơn 419
04. Em Có Biết Ngọc Sơn 310
05. Kẻ Trắng Tay Ngọc Sơn 462
06. Khúc Tình Nồng Ngọc Sơn 379
07. Lời Nói Dối Cuối Cùng Ngọc Sơn 360
08. Mơ Tình Ngọc Sơn 320
09. Thiên Đường Tình Yêu Ngọc Sơn 441

Related Videos