http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcGyZmNlSEFmlXTLFcybGkm -

Album/Playlist
Hoài Cảm - Various ArtistsThu Quyến Rũ - Nguyễn Phi Hùng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biệt Ly Như Ý 97
02. Buồn Tàn Thu Hương Giang 180
03. Chiều Đình Nguyên 115
04. Đêm Đông Trần Hồng Kiệt 152
05. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Khánh Duy 138
06. Hoài Cảm Đình Nguyên 135
07. Niệm Khúc Cuối Khánh Duy 129
08. Thu Hát Cho Người Khánh Duy 129
09. Thu Quyến Rũ Nguyễn Phi Hùng 170
10. Thương Nhau Ngày Mưa Trần Hồng Kiệt 185
11. Tiếng Còi Trong Sương Đêm Vân Khánh 172
12. Trăng Mờ Bên Suối Phương Thanh 190
13. Trăng Sơn Cước Nhã Ca 119

Related Videos