http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcGyZmNlSEFmlXTLFcybGkm -

Album/Playlist
Hoài Cảm - Various ArtistsThu Quyến Rũ - Nguyễn Phi Hùng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biệt Ly Như Ý 88
02. Buồn Tàn Thu Hương Giang 168
03. Chiều Đình Nguyên 108
04. Đêm Đông Trần Hồng Kiệt 140
05. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Khánh Duy 128
06. Hoài Cảm Đình Nguyên 124
07. Niệm Khúc Cuối Khánh Duy 122
08. Thu Hát Cho Người Khánh Duy 115
09. Thu Quyến Rũ Nguyễn Phi Hùng 155
10. Thương Nhau Ngày Mưa Trần Hồng Kiệt 177
11. Tiếng Còi Trong Sương Đêm Vân Khánh 167
12. Trăng Mờ Bên Suối Phương Thanh 182
13. Trăng Sơn Cước Nhã Ca 115

Related Videos