http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcGyZmNlSEFmlXTLFcybGkm -

Album/Playlist
Hoài Cảm - Various ArtistsThu Quyến Rũ - Nguyễn Phi Hùng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biệt Ly Như Ý 107
02. Buồn Tàn Thu Hương Giang 190
03. Chiều Đình Nguyên 119
04. Đêm Đông Trần Hồng Kiệt 162
05. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Khánh Duy 141
06. Hoài Cảm Đình Nguyên 146
07. Niệm Khúc Cuối Khánh Duy 134
08. Thu Hát Cho Người Khánh Duy 142
09. Thu Quyến Rũ Nguyễn Phi Hùng 181
10. Thương Nhau Ngày Mưa Trần Hồng Kiệt 194
11. Tiếng Còi Trong Sương Đêm Vân Khánh 182
12. Trăng Mờ Bên Suối Phương Thanh 205
13. Trăng Sơn Cước Nhã Ca 132

Related Videos