http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcGyZmNlSEFmlXTLFcybGkm -

Album/Playlist
Hoài Cảm - Various ArtistsThu Quyến Rũ - Nguyễn Phi Hùng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biệt Ly Như Ý 103
02. Buồn Tàn Thu Hương Giang 185
03. Chiều Đình Nguyên 115
04. Đêm Đông Trần Hồng Kiệt 154
05. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Khánh Duy 141
06. Hoài Cảm Đình Nguyên 141
07. Niệm Khúc Cuối Khánh Duy 132
08. Thu Hát Cho Người Khánh Duy 137
09. Thu Quyến Rũ Nguyễn Phi Hùng 178
10. Thương Nhau Ngày Mưa Trần Hồng Kiệt 189
11. Tiếng Còi Trong Sương Đêm Vân Khánh 175
12. Trăng Mờ Bên Suối Phương Thanh 198
13. Trăng Sơn Cước Nhã Ca 129

Related Videos