http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJGyZGNBiFEaFVTLFctDnLH -

Album/Playlist
Trống Vắng - Minh Thuận ft. Phương ThanhĐêm Ngọc Ngà - Minh Thuận


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chúc Phúc Minh Thuận 363
02. Đêm Ngọc Ngà Minh Thuận 387
03. Giận Hờn Minh Thuận 379
04. Dương Cầm Phương Thanh 332
05. Con Gái Bây Giờ Minh Thuận ft. Phương Thanh 374
06. Đôi Cánh Thiên Thần Minh Thuận ft. Phương Thanh 453
07. Gọi Phone Cho Em Minh Thuận ft. Phương Thanh 422
08. Lý Ngựa Ô Minh Thuận ft. Phương Thanh 382
09. Trống Vắng Phương Thanh 382
10. Xa Rồi Mùa Đông Phương Thanh 347
11. Tuổi Đôi Mươi Phương Thanh 338

Related Videos