http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJGyZGNBiFEaFVTLFctDnLH -

Album/Playlist
Trống Vắng - Minh Thuận ft. Phương ThanhĐêm Ngọc Ngà - Minh Thuận


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chúc Phúc Minh Thuận 331
02. Đêm Ngọc Ngà Minh Thuận 361
03. Giận Hờn Minh Thuận 363
04. Dương Cầm Phương Thanh 315
05. Con Gái Bây Giờ Minh Thuận ft. Phương Thanh 338
06. Đôi Cánh Thiên Thần Minh Thuận ft. Phương Thanh 427
07. Gọi Phone Cho Em Minh Thuận ft. Phương Thanh 404
08. Lý Ngựa Ô Minh Thuận ft. Phương Thanh 372
09. Trống Vắng Phương Thanh 361
10. Xa Rồi Mùa Đông Phương Thanh 322
11. Tuổi Đôi Mươi Phương Thanh 329

Related Videos