http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJGyZGNBiFEaFVTLFctDnLH -

Album/Playlist
Trống Vắng - Minh Thuận ft. Phương ThanhĐêm Ngọc Ngà - Minh Thuận


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chúc Phúc Minh Thuận 349
02. Đêm Ngọc Ngà Minh Thuận 378
03. Giận Hờn Minh Thuận 375
04. Dương Cầm Phương Thanh 324
05. Con Gái Bây Giờ Minh Thuận ft. Phương Thanh 360
06. Đôi Cánh Thiên Thần Minh Thuận ft. Phương Thanh 443
07. Gọi Phone Cho Em Minh Thuận ft. Phương Thanh 415
08. Lý Ngựa Ô Minh Thuận ft. Phương Thanh 375
09. Trống Vắng Phương Thanh 375
10. Xa Rồi Mùa Đông Phương Thanh 330
11. Tuổi Đôi Mươi Phương Thanh 331

Related Videos