http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJGyZGNBiFEaFVTLFctDnLH -

Album/Playlist
Trống Vắng - Minh Thuận ft. Phương ThanhĐêm Ngọc Ngà - Minh Thuận


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chúc Phúc Minh Thuận 358
02. Đêm Ngọc Ngà Minh Thuận 384
03. Giận Hờn Minh Thuận 379
04. Dương Cầm Phương Thanh 330
05. Con Gái Bây Giờ Minh Thuận ft. Phương Thanh 373
06. Đôi Cánh Thiên Thần Minh Thuận ft. Phương Thanh 451
07. Gọi Phone Cho Em Minh Thuận ft. Phương Thanh 420
08. Lý Ngựa Ô Minh Thuận ft. Phương Thanh 378
09. Trống Vắng Phương Thanh 379
10. Xa Rồi Mùa Đông Phương Thanh 342
11. Tuổi Đôi Mươi Phương Thanh 337

Related Videos