http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnJmTZHNBiQuvhLykDJTFnLm -

Album/Playlist
Trăng Phương Nam - Giao LinhHắt Hiu Tình Buồn - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Gian Dối Giao Linh 426
02. Hắt Hiu Tình Buồn Giao Linh 392
03. Không Bao Giờ Quên Anh Giao Linh 363
04. Nếu Anh Đừng Hẹn Giao Linh 340
05. Trăng Phương Nam Giao Linh 366

Related Videos