http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnJmTZHNBiQuvhLykDJTFnLm -

Album/Playlist




Trăng Phương Nam - Giao Linh



Hắt Hiu Tình Buồn - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Gian Dối Giao Linh 436
02. Hắt Hiu Tình Buồn Giao Linh 408
03. Không Bao Giờ Quên Anh Giao Linh 367
04. Nếu Anh Đừng Hẹn Giao Linh 346
05. Trăng Phương Nam Giao Linh 370

Related Videos