http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnJmTZHNBiQuvhLykDJTFnLm -

Album/Playlist
Trăng Phương Nam - Giao LinhHắt Hiu Tình Buồn - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Gian Dối Giao Linh 429
02. Hắt Hiu Tình Buồn Giao Linh 395
03. Không Bao Giờ Quên Anh Giao Linh 365
04. Nếu Anh Đừng Hẹn Giao Linh 343
05. Trăng Phương Nam Giao Linh 369

Related Videos