http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHxmtLmsWdWDFZRyLDcybmZH -

Album/Playlist
Nhớ Em Không Chỉ Trong Lý Trí - Jang PhanAnh Muốn Được Yêu Em (Remix) (Beat) - Jang Phan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nhớ Em Không Chỉ Trong Lý Trí Jang Phan 112
02. Anh Muốn Được Yêu Em Jang Phan 99
03. Sự Thật Sau Đôi Mắt Jang Phan 50
04. Anh Muốn Được Yêu Em (Remix) Jang Phan 62
05. Người Ngược Chiều Jang Phan 117
06. Nhớ Em Không Chỉ Trong Lý Trí (Beat) Jang Phan 151
07. Anh Muốn Được Yêu Em (Beat) Jang Phan 80
08. Sự Thật Sau Đôi Mắt (Beat) Jang Phan 121
09. Anh Muốn Được Yêu Em (Remix) (Beat) Jang Phan 161
10. Người Ngược Chiều (Beat) Jang Phan 54

Related Videos