http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJntkHNBESdDNXyLvxybGLG -

Album/Playlist
Nguyên Khôi Collection - Nguyên KhôiNước Mắt Hạnh Phúc Remix - Nguyên Khôi ft. Khánh Trung (Huyền Thoại)


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hạnh Phúc Là Hi Sinh Remix Nguyên Khôi 363
02. Nước Mắt Hạnh Phúc Remix Nguyên Khôi ft. Khánh Trung (Huyền Thoại) 379
03. Đối Diện Sự Thật Remix Nguyên Khôi 341
04. Sẽ Nhớ Em Nhiều Nguyên Khôi 316
05. Mơ Về Chốn Ấy Nguyên Khôi ft. Thái Phong Vũ 371
06. Niềm Đau Sẽ Qua Nguyên Khôi 263
07. Liên Khúc Gửi Người Tôi Yêu Nguyên Khôi ft. Trần Phương 424

Related Videos