http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJntkHNBESdDNXyLvxybGLG -

Album/Playlist
Nguyên Khôi Collection - Nguyên KhôiNước Mắt Hạnh Phúc Remix - Nguyên Khôi ft. Khánh Trung (Huyền Thoại)


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hạnh Phúc Là Hi Sinh Remix Nguyên Khôi 370
02. Nước Mắt Hạnh Phúc Remix Nguyên Khôi ft. Khánh Trung (Huyền Thoại) 393
03. Đối Diện Sự Thật Remix Nguyên Khôi 347
04. Sẽ Nhớ Em Nhiều Nguyên Khôi 324
05. Mơ Về Chốn Ấy Nguyên Khôi ft. Thái Phong Vũ 376
06. Niềm Đau Sẽ Qua Nguyên Khôi 270
07. Liên Khúc Gửi Người Tôi Yêu Nguyên Khôi ft. Trần Phương 431

Related Videos