http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJntkHNBESdDNXyLvxybGLG -

Album/Playlist
Nguyên Khôi Collection - Nguyên KhôiNước Mắt Hạnh Phúc Remix - Nguyên Khôi ft. Khánh Trung (Huyền Thoại)


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hạnh Phúc Là Hi Sinh Remix Nguyên Khôi 361
02. Nước Mắt Hạnh Phúc Remix Nguyên Khôi ft. Khánh Trung (Huyền Thoại) 375
03. Đối Diện Sự Thật Remix Nguyên Khôi 336
04. Sẽ Nhớ Em Nhiều Nguyên Khôi 311
05. Mơ Về Chốn Ấy Nguyên Khôi ft. Thái Phong Vũ 365
06. Niềm Đau Sẽ Qua Nguyên Khôi 259
07. Liên Khúc Gửi Người Tôi Yêu Nguyên Khôi ft. Trần Phương 416

Related Videos