http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxmtZnazbdscFQykvcyFHkH -

Album/Playlist
Shining Show 15 - Various ArtistsAll At Once - Như Ngọc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. All At Once Như Ngọc 185
02. Baby I Love You Phan Thiên Nhân 136
03. Dành Một Phút Lặng Im Lý Hải 176
04. Làm Sao Để Cho Em Biết Bujur Phương 173
05. Ngẩng Mặt Bảo Thy 200
06. Trời Đất Biết Em Không Biết Hải Phụng 230

Related Videos