http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJHyknsduWQipQyZDctvmZm -

Album/Playlist
Mẹ - Phạm Phương ThảoĐất Nước Lời Ru - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đất Nước Lời Ru Phạm Phương Thảo 398
02. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính Phạm Phương Thảo 411
03. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ Phạm Phương Thảo 311
04. Lời Ru Trong Bão Cát Phạm Phương Thảo 339
05. Mẹ Gò Công Phạm Phương Thảo 333
06. Mẹ Tôi Phạm Phương Thảo 402
07. Mẹ Yêu Con Phạm Phương Thảo 332
08. Nhớ Mẹ Phạm Phương Thảo 411
09. Ru Con Phạm Phương Thảo 294

Related Videos