http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcHtLHsdEQWRpXtLDcTvnZG -

Album/Playlist
Mẹ - Phạm Phương ThảoKhúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đất Nước Lời Ru Phạm Phương Thảo 395
02. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính Phạm Phương Thảo 409
03. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ Phạm Phương Thảo 308
04. Lời Ru Trong Bão Cát Phạm Phương Thảo 336
05. Mẹ Gò Công Phạm Phương Thảo 330
06. Mẹ Tôi Phạm Phương Thảo 385
07. Mẹ Yêu Con Phạm Phương Thảo 327
08. Nhớ Mẹ Phạm Phương Thảo 393
09. Ru Con Phạm Phương Thảo 285

Related Videos