http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcHtLHsdEQWRpXtLDcTvnZG -

Album/Playlist
Mẹ - Phạm Phương ThảoKhúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đất Nước Lời Ru Phạm Phương Thảo 388
02. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính Phạm Phương Thảo 403
03. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ Phạm Phương Thảo 305
04. Lời Ru Trong Bão Cát Phạm Phương Thảo 327
05. Mẹ Gò Công Phạm Phương Thảo 328
06. Mẹ Tôi Phạm Phương Thảo 373
07. Mẹ Yêu Con Phạm Phương Thảo 320
08. Nhớ Mẹ Phạm Phương Thảo 371
09. Ru Con Phạm Phương Thảo 275

Related Videos