http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJmTkGaBiQpRQEykDcyvnZn -

Album/Playlist
Mẹ - Phạm Phương ThảoMẹ Gò Công - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đất Nước Lời Ru Phạm Phương Thảo 378
02. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính Phạm Phương Thảo 389
03. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ Phạm Phương Thảo 291
04. Lời Ru Trong Bão Cát Phạm Phương Thảo 314
05. Mẹ Gò Công Phạm Phương Thảo 319
06. Mẹ Tôi Phạm Phương Thảo 365
07. Mẹ Yêu Con Phạm Phương Thảo 305
08. Nhớ Mẹ Phạm Phương Thảo 357
09. Ru Con Phạm Phương Thảo 257

Related Videos