http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJmTkGaBiQpRQEykDcyvnZn -

Album/Playlist
Mẹ - Phạm Phương ThảoMẹ Gò Công - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đất Nước Lời Ru Phạm Phương Thảo 386
02. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính Phạm Phương Thảo 400
03. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ Phạm Phương Thảo 302
04. Lời Ru Trong Bão Cát Phạm Phương Thảo 321
05. Mẹ Gò Công Phạm Phương Thảo 328
06. Mẹ Tôi Phạm Phương Thảo 370
07. Mẹ Yêu Con Phạm Phương Thảo 318
08. Nhớ Mẹ Phạm Phương Thảo 368
09. Ru Con Phạm Phương Thảo 273

Related Videos