http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJmTkGaBiQpRQEykDcyvnZn -

Album/Playlist
Mẹ - Phạm Phương ThảoMẹ Gò Công - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đất Nước Lời Ru Phạm Phương Thảo 391
02. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính Phạm Phương Thảo 403
03. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ Phạm Phương Thảo 305
04. Lời Ru Trong Bão Cát Phạm Phương Thảo 329
05. Mẹ Gò Công Phạm Phương Thảo 329
06. Mẹ Tôi Phạm Phương Thảo 378
07. Mẹ Yêu Con Phạm Phương Thảo 321
08. Nhớ Mẹ Phạm Phương Thảo 374
09. Ru Con Phạm Phương Thảo 278

Related Videos