http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJHTkHaVEpQuhmyLDJTDGkG -

Album/Playlist
Mẹ - Phạm Phương ThảoMẹ Tôi - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đất Nước Lời Ru Phạm Phương Thảo 396
02. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính Phạm Phương Thảo 410
03. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ Phạm Phương Thảo 309
04. Lời Ru Trong Bão Cát Phạm Phương Thảo 338
05. Mẹ Gò Công Phạm Phương Thảo 332
06. Mẹ Tôi Phạm Phương Thảo 391
07. Mẹ Yêu Con Phạm Phương Thảo 329
08. Nhớ Mẹ Phạm Phương Thảo 395
09. Ru Con Phạm Phương Thảo 290

Related Videos