http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGcGyLmsduppiXBTLbJyFHLG -

Album/Playlist
Mẹ - Phạm Phương ThảoRu Con - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đất Nước Lời Ru Phạm Phương Thảo 380
02. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính Phạm Phương Thảo 393
03. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ Phạm Phương Thảo 293
04. Lời Ru Trong Bão Cát Phạm Phương Thảo 317
05. Mẹ Gò Công Phạm Phương Thảo 321
06. Mẹ Tôi Phạm Phương Thảo 369
07. Mẹ Yêu Con Phạm Phương Thảo 309
08. Nhớ Mẹ Phạm Phương Thảo 360
09. Ru Con Phạm Phương Thảo 261

Related Videos