http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGcGyLmsduppiXBTLbJyFHLG -

Album/Playlist
Mẹ - Phạm Phương ThảoRu Con - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đất Nước Lời Ru Phạm Phương Thảo 392
02. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính Phạm Phương Thảo 404
03. Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Trẻ Phạm Phương Thảo 306
04. Lời Ru Trong Bão Cát Phạm Phương Thảo 332
05. Mẹ Gò Công Phạm Phương Thảo 329
06. Mẹ Tôi Phạm Phương Thảo 379
07. Mẹ Yêu Con Phạm Phương Thảo 322
08. Nhớ Mẹ Phạm Phương Thảo 374
09. Ru Con Phạm Phương Thảo 280

Related Videos