http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGJGTknNVasCmvbyLFJyFHLn -

Album/Playlist
Đường Chân Trời - Nhật ThyLời Hứa - Nhật Thy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vì Sao Không Là Em Nhật Thy 261
02. Tạm Biệt Anh Nhật Thy 168
03. Mưa Tuyết Lạnh Nhật Thy 193
04. Mộng Tình Phai Nhật Thy 186
05. Lời Hứa Nhật Thy 201
06. Em Cần Có Anh Nhật Thy 163
07. Đường Chân Trời Nhật Thy 207
08. Bên Anh Nhật Thy 185

Related Videos