http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGJGTknNVasCmvbyLFJyFHLn -

Album/Playlist
Đường Chân Trời - Nhật ThyLời Hứa - Nhật Thy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vì Sao Không Là Em Nhật Thy 259
02. Tạm Biệt Anh Nhật Thy 165
03. Mưa Tuyết Lạnh Nhật Thy 191
04. Mộng Tình Phai Nhật Thy 185
05. Lời Hứa Nhật Thy 200
06. Em Cần Có Anh Nhật Thy 161
07. Đường Chân Trời Nhật Thy 205
08. Bên Anh Nhật Thy 182

Related Videos