http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGJGTknNVasCmvbyLFJyFHLn -

Album/Playlist
Đường Chân Trời - Nhật ThyLời Hứa - Nhật Thy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vì Sao Không Là Em Nhật Thy 246
02. Tạm Biệt Anh Nhật Thy 162
03. Mưa Tuyết Lạnh Nhật Thy 180
04. Mộng Tình Phai Nhật Thy 178
05. Lời Hứa Nhật Thy 191
06. Em Cần Có Anh Nhật Thy 150
07. Đường Chân Trời Nhật Thy 199
08. Bên Anh Nhật Thy 170

Related Videos