http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGJGTknNVasCmvbyLFJyFHLn -

Album/Playlist
Đường Chân Trời - Nhật ThyLời Hứa - Nhật Thy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vì Sao Không Là Em Nhật Thy 244
02. Tạm Biệt Anh Nhật Thy 160
03. Mưa Tuyết Lạnh Nhật Thy 170
04. Mộng Tình Phai Nhật Thy 171
05. Lời Hứa Nhật Thy 189
06. Em Cần Có Anh Nhật Thy 149
07. Đường Chân Trời Nhật Thy 197
08. Bên Anh Nhật Thy 156

Related Videos