http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJGyLGaAbAHSBmTLDctbmZm -

Album/Playlist
Đường Chân Trời - Nhật ThyMộng Tình Phai - Nhật Thy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vì Sao Không Là Em Nhật Thy 255
02. Tạm Biệt Anh Nhật Thy 164
03. Mưa Tuyết Lạnh Nhật Thy 186
04. Mộng Tình Phai Nhật Thy 180
05. Lời Hứa Nhật Thy 192
06. Em Cần Có Anh Nhật Thy 153
07. Đường Chân Trời Nhật Thy 200
08. Bên Anh Nhật Thy 175

Related Videos