http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJnyLmNSvSLBSnyLDcyFmLH -

Album/Playlist
Chung mộng (Tình Ca Lam Phương 2) - Vân KhánhKiếp Nghèo - Vân Khánh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vân Khánh 456
02. Chiều Tàn Vân Khánh 500
03. Chung Mộng Vân Khánh 318
04. Đánh Mất Đêm Vui Vân Khánh 317
05. Gác Vắng Vân Khánh 319
06. Kiếp Nghèo Vân Khánh 322
07. Khóc Thầm Vân Khánh 324
08. Chuyện Buồn Ngày Xuân Vân Khánh 354
09. Lá Thư Miền Trung Vân Khánh 502

Related Videos