http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJmykGNSFcVpgZyLbJtvHkn -

Album/Playlist
Chờ Một Tình Yêu - Ngọc HuệMưa Trên Biển Vắng - Ngọc Huệ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giọt Đắng Tình Yêu Ngọc Huệ 321
02. Tháng Chín Giòng Sông Ngọc Huệ 241
03. Ngày Anh Đến Ngọc Huệ 218
04. Mưa Trên Biển Vắng Ngọc Huệ 248
05. Cho Một Tình Yêu Ngọc Huệ 239
06. Sóng Về Đâu Ngọc Huệ 199

Related Videos