http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJmykGNSFcVpgZyLbJtvHkn -

Album/Playlist
Chờ Một Tình Yêu - Ngọc HuệMưa Trên Biển Vắng - Ngọc Huệ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giọt Đắng Tình Yêu Ngọc Huệ 346
02. Tháng Chín Giòng Sông Ngọc Huệ 252
03. Ngày Anh Đến Ngọc Huệ 230
04. Mưa Trên Biển Vắng Ngọc Huệ 262
05. Cho Một Tình Yêu Ngọc Huệ 249
06. Sóng Về Đâu Ngọc Huệ 215

Related Videos