http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnxmTkmsdigLENnyLFxtvGZH -

Album/Playlist
Tình Khúc Lam Phương CD1 - Hạ VyBiển Tình - Hạ Vy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Lệ Hạ Vy 652
02. LK Duyên Kiếp, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hạ Vy 640
03. Duyên Kiếp Hạ Vy ft. Mạnh Đình 493
04. Cỏ Úa Hạ Vy 540
05. Biết Đến Bao Giờ Hạ Vy 500
06. Biển Tình Hạ Vy 538
07. Anh Là Tất Cả Hạ Vy 416

Related Videos