http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJnTLGNdiXLENltZFJyFHZG -

Album/Playlist
Tình Khúc Lam Phương CD1 - Hạ VyLK Duyên Kiếp, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi - Hạ Vy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Lệ Hạ Vy 645
02. LK Duyên Kiếp, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hạ Vy 632
03. Duyên Kiếp Hạ Vy ft. Mạnh Đình 485
04. Cỏ Úa Hạ Vy 532
05. Biết Đến Bao Giờ Hạ Vy 489
06. Biển Tình Hạ Vy 527
07. Anh Là Tất Cả Hạ Vy 413

Related Videos