http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJnTLGNdiXLENltZFJyFHZG -

Album/Playlist
Tình Khúc Lam Phương CD1 - Hạ VyLK Duyên Kiếp, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi - Hạ Vy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Lệ Hạ Vy 673
02. LK Duyên Kiếp, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hạ Vy 653
03. Duyên Kiếp Hạ Vy ft. Mạnh Đình 504
04. Cỏ Úa Hạ Vy 555
05. Biết Đến Bao Giờ Hạ Vy 515
06. Biển Tình Hạ Vy 550
07. Anh Là Tất Cả Hạ Vy 425

Related Videos