http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGyZnsduFNJCnyLvJybGLG -

Album/Playlist
12 Bến Nước - Tuổi Mộng Xứ Đông - Cẩm Ly12 Bến Nước - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. 12 Bến Nước Cẩm Ly 452
02. Bước Quên Cẩm Ly 351
03. Chiếc Bóng Cẩm Ly 419
04. Đà Lạt Hoàng Hôn Cẩm Ly 397
05. Dối Lòng Cẩm Ly 313
06. Thương Áo Bà Ba Cẩm Ly 347
07. Tình Lẻ Bóng Cẩm Ly 320
08. Tuổi Mộng Xứ Đông Cẩm Ly 322
09. Vì Đâu Anh Hỡi Cẩm Ly 323
10. Xin Bình Yên Về Qua Đây Cẩm Ly 381

Related Videos