http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJGyZnsduFNJCnyLvJybGLG -

Album/Playlist
12 Bến Nước - Tuổi Mộng Xứ Đông - Cẩm Ly12 Bến Nước - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. 12 Bến Nước Cẩm Ly 438
02. Bước Quên Cẩm Ly 342
03. Chiếc Bóng Cẩm Ly 407
04. Đà Lạt Hoàng Hôn Cẩm Ly 380
05. Dối Lòng Cẩm Ly 309
06. Thương Áo Bà Ba Cẩm Ly 344
07. Tình Lẻ Bóng Cẩm Ly 307
08. Tuổi Mộng Xứ Đông Cẩm Ly 309
09. Vì Đâu Anh Hỡi Cẩm Ly 311
10. Xin Bình Yên Về Qua Đây Cẩm Ly 374

Related Videos