http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJnyLnaBEbsJsdtLbJTvHZm -

Album/Playlist
12 Bến Nước - Tuổi Mộng Xứ Đông - Cẩm LyDối Lòng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. 12 Bến Nước Cẩm Ly 430
02. Bước Quên Cẩm Ly 332
03. Chiếc Bóng Cẩm Ly 401
04. Đà Lạt Hoàng Hôn Cẩm Ly 375
05. Dối Lòng Cẩm Ly 300
06. Thương Áo Bà Ba Cẩm Ly 339
07. Tình Lẻ Bóng Cẩm Ly 297
08. Tuổi Mộng Xứ Đông Cẩm Ly 304
09. Vì Đâu Anh Hỡi Cẩm Ly 306
10. Xin Bình Yên Về Qua Đây Cẩm Ly 365

Related Videos