http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZnxmTLnNBRbsccLyZvxTDHZH -

Album/Playlist
12 Bến Nước - Tuổi Mộng Xứ Đông - Cẩm LyVì Đâu Anh Hỡi - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. 12 Bến Nước Cẩm Ly 454
02. Bước Quên Cẩm Ly 358
03. Chiếc Bóng Cẩm Ly 421
04. Đà Lạt Hoàng Hôn Cẩm Ly 399
05. Dối Lòng Cẩm Ly 321
06. Thương Áo Bà Ba Cẩm Ly 348
07. Tình Lẻ Bóng Cẩm Ly 323
08. Tuổi Mộng Xứ Đông Cẩm Ly 323
09. Vì Đâu Anh Hỡi Cẩm Ly 329
10. Xin Bình Yên Về Qua Đây Cẩm Ly 381

Related Videos