http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LncHtknadRbaJxvtkbxTFnkm -

Album/Playlist
12 Bến Nước - Tuổi Mộng Xứ Đông - Cẩm LyXin Bình Yên Về Qua Đây - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. 12 Bến Nước Cẩm Ly 460
02. Bước Quên Cẩm Ly 370
03. Chiếc Bóng Cẩm Ly 425
04. Đà Lạt Hoàng Hôn Cẩm Ly 402
05. Dối Lòng Cẩm Ly 326
06. Thương Áo Bà Ba Cẩm Ly 353
07. Tình Lẻ Bóng Cẩm Ly 326
08. Tuổi Mộng Xứ Đông Cẩm Ly 327
09. Vì Đâu Anh Hỡi Cẩm Ly 338
10. Xin Bình Yên Về Qua Đây Cẩm Ly 384

Related Videos