http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJGTknsBiDJdVdyLbxTDGkH -

Album/Playlist
Nhan Sắc - Diên AnEmail Tình Yêu - Diên An


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Hơn Diên An 286
02. Dạ Lan Diên An 366
03. Dành Nước Mắt Cho Ngày Sau Diên An 316
04. Em Lấy Đi Mùa Xuân Cuối Diên An 361
05. Email Tình Yêu Diên An 311
06. Nhan Sắc Diên An 290
07. Trăm Năm Cô Đơn Diên An 267
08. Vì Cuộc Đời Quá Ngắn Diên An 339

Related Videos