http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJGTknsBiDJdVdyLbxTDGkH -

Album/Playlist
Nhan Sắc - Diên AnEmail Tình Yêu - Diên An


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Buồn Hơn Diên An 272
02. Dạ Lan Diên An 364
03. Dành Nước Mắt Cho Ngày Sau Diên An 316
04. Em Lấy Đi Mùa Xuân Cuối Diên An 358
05. Email Tình Yêu Diên An 307
06. Nhan Sắc Diên An 289
07. Trăm Năm Cô Đơn Diên An 265
08. Vì Cuộc Đời Quá Ngắn Diên An 336

Related Videos