http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmyLmNduQLJDQyLbJyvGkn -

Album/Playlist
Em Và Đêm - Thanh LamNgày Anh - Thanh Lam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Và Đêm Thanh Lam 397
02. Hát Một Ngày Mới Thanh Lam 357
03. Ngày Anh Thanh Lam 308
04. Ngày Em Ra Đời Thanh Lam 283
05. Người Đàn Bà Thanh Lam 377
06. Nhìn Em Để Thấy Thanh Lam 320
07. Sương Giăng Câu Hát Thanh Lam 252
08. Tóc Thổi Tây Hồ Thanh Lam 400

Related Videos