http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmyLmNduQLJDQyLbJyvGkn -

Album/Playlist
Em Và Đêm - Thanh LamNgày Anh - Thanh Lam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Và Đêm Thanh Lam 388
02. Hát Một Ngày Mới Thanh Lam 348
03. Ngày Anh Thanh Lam 298
04. Ngày Em Ra Đời Thanh Lam 270
05. Người Đàn Bà Thanh Lam 368
06. Nhìn Em Để Thấy Thanh Lam 310
07. Sương Giăng Câu Hát Thanh Lam 250
08. Tóc Thổi Tây Hồ Thanh Lam 388

Related Videos