http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmyLmNduQLJDQyLbJyvGkn -

Album/Playlist
Em Và Đêm - Thanh LamNgày Anh - Thanh Lam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Và Đêm Thanh Lam 395
02. Hát Một Ngày Mới Thanh Lam 352
03. Ngày Anh Thanh Lam 304
04. Ngày Em Ra Đời Thanh Lam 278
05. Người Đàn Bà Thanh Lam 375
06. Nhìn Em Để Thấy Thanh Lam 316
07. Sương Giăng Câu Hát Thanh Lam 252
08. Tóc Thổi Tây Hồ Thanh Lam 394

Related Videos