http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJmyLmNduQLJDQyLbJyvGkn -

Album/Playlist
Em Và Đêm - Thanh LamNgày Anh - Thanh Lam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Và Đêm Thanh Lam 398
02. Hát Một Ngày Mới Thanh Lam 361
03. Ngày Anh Thanh Lam 310
04. Ngày Em Ra Đời Thanh Lam 286
05. Người Đàn Bà Thanh Lam 381
06. Nhìn Em Để Thấy Thanh Lam 320
07. Sương Giăng Câu Hát Thanh Lam 252
08. Tóc Thổi Tây Hồ Thanh Lam 401

Related Videos