http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHcHTkGadRWxsEGTLFxyFnZH -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Bài Tình Ca - Ngọc LanTình Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Tàn Ngọc Lan 525
02. Chuyện Buồn Tình Yêu Ngọc Lan 402
03. Khúc Mưa Sầu Ngọc Lan 385
04. Mùa Hoa Anh Đào Ngọc Lan 436
05. Sang Ngang Ngọc Lan 572
06. Tan Vỡ Ngọc Lan 474
07. Tình Buồn Ngọc Lan 333
08. Tình Khúc Cho Em Ngọc Lan 384

Related Videos