http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHcHTkGadRWxsEGTLFxyFnZH -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Bài Tình Ca - Ngọc LanTình Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Tàn Ngọc Lan 526
02. Chuyện Buồn Tình Yêu Ngọc Lan 404
03. Khúc Mưa Sầu Ngọc Lan 392
04. Mùa Hoa Anh Đào Ngọc Lan 443
05. Sang Ngang Ngọc Lan 574
06. Tan Vỡ Ngọc Lan 477
07. Tình Buồn Ngọc Lan 343
08. Tình Khúc Cho Em Ngọc Lan 384

Related Videos