http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHcHTkGadRWxsEGTLFxyFnZH -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Bài Tình Ca - Ngọc LanTình Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Tàn Ngọc Lan 534
02. Chuyện Buồn Tình Yêu Ngọc Lan 409
03. Khúc Mưa Sầu Ngọc Lan 404
04. Mùa Hoa Anh Đào Ngọc Lan 452
05. Sang Ngang Ngọc Lan 580
06. Tan Vỡ Ngọc Lan 481
07. Tình Buồn Ngọc Lan 356
08. Tình Khúc Cho Em Ngọc Lan 384

Related Videos