http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHcHTkGadRWxsEGTLFxyFnZH -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Bài Tình Ca - Ngọc LanTình Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Tàn Ngọc Lan 518
02. Chuyện Buồn Tình Yêu Ngọc Lan 397
03. Khúc Mưa Sầu Ngọc Lan 382
04. Mùa Hoa Anh Đào Ngọc Lan 429
05. Sang Ngang Ngọc Lan 562
06. Tan Vỡ Ngọc Lan 471
07. Tình Buồn Ngọc Lan 328
08. Tình Khúc Cho Em Ngọc Lan 380

Related Videos