http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHcHTkGadRWxsEGTLFxyFnZH -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Bài Tình Ca - Ngọc LanTình Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Tàn Ngọc Lan 513
02. Chuyện Buồn Tình Yêu Ngọc Lan 395
03. Khúc Mưa Sầu Ngọc Lan 381
04. Mùa Hoa Anh Đào Ngọc Lan 422
05. Sang Ngang Ngọc Lan 543
06. Tan Vỡ Ngọc Lan 469
07. Tình Buồn Ngọc Lan 325
08. Tình Khúc Cho Em Ngọc Lan 377

Related Videos