http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGJGykHNzCQhvVdTLbJtDnLm -

Album/Playlist
Mùa Đã Qua - Đàm Thu TrangXa Rồi Tuổi Thơ - Đàm Thu Trang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giấc Mơ Ngày Xưa Đàm Thu Trang 825
02. Mùa Hạ Cuối Cùng Đàm Thu Trang 480
03. Xa Rồi Tuổi Thơ Đàm Thu Trang 382
04. Phượng Hồng Đàm Thu Trang 362
05. Xe Đạp Ơi Đàm Thu Trang 299

Related Videos