http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knxGyZGNdxvguJWtLbxTFHLn -

Album/Playlist




Hạ Trắng - Trần Mạnh Tuấn



Ru Ta Ngậm Ngùi - Trần Mạnh Tuấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Trần Mạnh Tuấn 392
02. Biển Nhớ Trần Mạnh Tuấn 394
03. Ru Ta Ngậm Ngùi Trần Mạnh Tuấn 293
04. Sóng Về Đâu Trần Mạnh Tuấn 395
05. Em Hãy Ngủ Đi Trần Mạnh Tuấn 361
06. Ướt Mi Trần Mạnh Tuấn 378
07. Mưa Hồng Trần Mạnh Tuấn 327
08. Một Cõi Đi Về Trần Mạnh Tuấn 383
09. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Trần Mạnh Tuấn 342
10. Hạ Trắng Trần Mạnh Tuấn 401

Related Videos