http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knxGyZGNdxvguJWtLbxTFHLn -

Album/Playlist
Hạ Trắng - Trần Mạnh TuấnRu Ta Ngậm Ngùi - Trần Mạnh Tuấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Trần Mạnh Tuấn 408
02. Biển Nhớ Trần Mạnh Tuấn 415
03. Ru Ta Ngậm Ngùi Trần Mạnh Tuấn 305
04. Sóng Về Đâu Trần Mạnh Tuấn 429
05. Em Hãy Ngủ Đi Trần Mạnh Tuấn 406
06. Ướt Mi Trần Mạnh Tuấn 390
07. Mưa Hồng Trần Mạnh Tuấn 362
08. Một Cõi Đi Về Trần Mạnh Tuấn 407
09. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Trần Mạnh Tuấn 359
10. Hạ Trắng Trần Mạnh Tuấn 420

Related Videos