http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knxGyZGNdxvguJWtLbxTFHLn -

Album/Playlist
Hạ Trắng - Trần Mạnh TuấnRu Ta Ngậm Ngùi - Trần Mạnh Tuấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Trần Mạnh Tuấn 412
02. Biển Nhớ Trần Mạnh Tuấn 418
03. Ru Ta Ngậm Ngùi Trần Mạnh Tuấn 308
04. Sóng Về Đâu Trần Mạnh Tuấn 440
05. Em Hãy Ngủ Đi Trần Mạnh Tuấn 410
06. Ướt Mi Trần Mạnh Tuấn 394
07. Mưa Hồng Trần Mạnh Tuấn 364
08. Một Cõi Đi Về Trần Mạnh Tuấn 410
09. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Trần Mạnh Tuấn 362
10. Hạ Trắng Trần Mạnh Tuấn 422

Related Videos