http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knxGyZGNdxvguJWtLbxTFHLn -

Album/Playlist
Hạ Trắng - Trần Mạnh TuấnRu Ta Ngậm Ngùi - Trần Mạnh Tuấn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Trần Mạnh Tuấn 403
02. Biển Nhớ Trần Mạnh Tuấn 403
03. Ru Ta Ngậm Ngùi Trần Mạnh Tuấn 300
04. Sóng Về Đâu Trần Mạnh Tuấn 407
05. Em Hãy Ngủ Đi Trần Mạnh Tuấn 377
06. Ướt Mi Trần Mạnh Tuấn 387
07. Mưa Hồng Trần Mạnh Tuấn 351
08. Một Cõi Đi Về Trần Mạnh Tuấn 393
09. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng Trần Mạnh Tuấn 354
10. Hạ Trắng Trần Mạnh Tuấn 411

Related Videos