http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmcGtLHsBiddpiAykvJtbGLH -

Album/Playlist
Lời Hát Kinh Cầu - Various ArtistsYêu Dấu Đã Về - Hải Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Đường Xanh Nắng Various Artists 328
02. Dòng Sông Xưa Ngọc Ánh 277
03. Giọt Mưa Mỹ Lệ 293
04. Hạt Mưa Rơi Bao Lâu Mỹ Tâm 320
05. Lời Hát Kinh Cầu Various Artists 400
06. Nhớ Quê Ngọc Ánh 354
07. Trăng Mơ Ngọc Ánh 273
08. Vũ Điệu Mưa Rơi Trà My Idol 290
09. Vườn Đêm Thảo Trang 300
10. Yêu Dấu Đã Về Hải Yến 300

Related Videos