http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmcGtLHsBiddpiAykvJtbGLH -

Album/Playlist
Lời Hát Kinh Cầu - Various ArtistsYêu Dấu Đã Về - Hải Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Đường Xanh Nắng Various Artists 332
02. Dòng Sông Xưa Ngọc Ánh 283
03. Giọt Mưa Mỹ Lệ 299
04. Hạt Mưa Rơi Bao Lâu Mỹ Tâm 323
05. Lời Hát Kinh Cầu Various Artists 400
06. Nhớ Quê Ngọc Ánh 358
07. Trăng Mơ Ngọc Ánh 277
08. Vũ Điệu Mưa Rơi Trà My Idol 294
09. Vườn Đêm Thảo Trang 305
10. Yêu Dấu Đã Về Hải Yến 305

Related Videos