http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmcGtLHsBiddpiAykvJtbGLH -

Album/Playlist
Lời Hát Kinh Cầu - Various ArtistsYêu Dấu Đã Về - Hải Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Đường Xanh Nắng Various Artists 338
02. Dòng Sông Xưa Ngọc Ánh 296
03. Giọt Mưa Mỹ Lệ 306
04. Hạt Mưa Rơi Bao Lâu Mỹ Tâm 329
05. Lời Hát Kinh Cầu Various Artists 410
06. Nhớ Quê Ngọc Ánh 367
07. Trăng Mơ Ngọc Ánh 285
08. Vũ Điệu Mưa Rơi Trà My Idol 305
09. Vườn Đêm Thảo Trang 308
10. Yêu Dấu Đã Về Hải Yến 331

Related Videos