http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmcGtLHsBiddpiAykvJtbGLH -

Album/Playlist
Lời Hát Kinh Cầu - Various ArtistsYêu Dấu Đã Về - Hải Yến


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Đường Xanh Nắng Various Artists 332
02. Dòng Sông Xưa Ngọc Ánh 287
03. Giọt Mưa Mỹ Lệ 302
04. Hạt Mưa Rơi Bao Lâu Mỹ Tâm 325
05. Lời Hát Kinh Cầu Various Artists 400
06. Nhớ Quê Ngọc Ánh 359
07. Trăng Mơ Ngọc Ánh 277
08. Vũ Điệu Mưa Rơi Trà My Idol 296
09. Vườn Đêm Thảo Trang 306
10. Yêu Dấu Đã Về Hải Yến 308

Related Videos