http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJHyZGNzGVbLugyLFJyvHZn -

Album/Playlist
Mất Nhau Từ Đây - Nguyễn Phi HùngTrọn Một Đêm Vui - Nguyễn Phi Hùng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Nước Mắt Nguyễn Phi Hùng 318
02. Mất Nhau Từ Đây Nguyễn Phi Hùng 358
03. Ngày Chưa Yêu Nguyễn Phi Hùng 353
04. Nuối Tiếc Nguyễn Phi Hùng 372
05. Tìm Về Chốn Cũ Nguyễn Phi Hùng 374
06. Trọn Một Đêm Vui Nguyễn Phi Hùng 318
07. Vết Cắt Nguyễn Phi Hùng 308
08. Xót Xa Nguyễn Phi Hùng 376

Related Videos