http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJHyZGNzGVbLugyLFJyvHZn -

Album/Playlist
Mất Nhau Từ Đây - Nguyễn Phi HùngTrọn Một Đêm Vui - Nguyễn Phi Hùng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Nước Mắt Nguyễn Phi Hùng 308
02. Mất Nhau Từ Đây Nguyễn Phi Hùng 354
03. Ngày Chưa Yêu Nguyễn Phi Hùng 344
04. Nuối Tiếc Nguyễn Phi Hùng 367
05. Tìm Về Chốn Cũ Nguyễn Phi Hùng 355
06. Trọn Một Đêm Vui Nguyễn Phi Hùng 311
07. Vết Cắt Nguyễn Phi Hùng 301
08. Xót Xa Nguyễn Phi Hùng 363

Related Videos