http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJHyZGNzGVbLugyLFJyvHZn -

Album/Playlist
Mất Nhau Từ Đây - Nguyễn Phi HùngTrọn Một Đêm Vui - Nguyễn Phi Hùng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chỉ Còn Nước Mắt Nguyễn Phi Hùng 307
02. Mất Nhau Từ Đây Nguyễn Phi Hùng 352
03. Ngày Chưa Yêu Nguyễn Phi Hùng 338
04. Nuối Tiếc Nguyễn Phi Hùng 361
05. Tìm Về Chốn Cũ Nguyễn Phi Hùng 343
06. Trọn Một Đêm Vui Nguyễn Phi Hùng 308
07. Vết Cắt Nguyễn Phi Hùng 296
08. Xót Xa Nguyễn Phi Hùng 361

Related Videos