http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcmyLGNlnikJFsTkbcyFHLG -

Album/Playlist
Tuyệt Phẩm Song Ca 2 - Hoàng Châu ft. Lý HảiLá Thư Cuối Cùng - Hoàng Châu ft. Lý Hải


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Chiều Kỷ Niệm Hoàng Châu ft. Lý Hải 651
02. Chuyến Đò Không Em Hoàng Châu ft. Lý Hải 598
03. Lá Thư Cuối Cùng Hoàng Châu ft. Lý Hải 468
04. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Hoàng Châu ft. Lý Hải 556
05. Giọng Ca Dĩ Vãng Hoàng Châu ft. Lý Hải 481
06. Tình Có Như Không Hoàng Châu ft. Lý Hải 408
07. Nói Với Người Tình Hoàng Châu ft. Lý Hải 504
08. Được Tin Em Lấy Chồng Hoàng Châu ft. Lý Hải 546
09. Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 495
10. Tình Đời Hoàng Châu ft. Lý Hải 412
11. Cỏ Úa Hoàng Châu ft. Lý Hải 465
12. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 547

Related Videos