http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyknNSnuFGcETZFxtvnLH -

Album/Playlist
Tuyệt Phẩm Song Ca 2 - Hoàng Châu ft. Lý HảiĐược Tin Em Lấy Chồng - Hoàng Châu ft. Lý Hải


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Chiều Kỷ Niệm Hoàng Châu ft. Lý Hải 662
02. Chuyến Đò Không Em Hoàng Châu ft. Lý Hải 611
03. Lá Thư Cuối Cùng Hoàng Châu ft. Lý Hải 476
04. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Hoàng Châu ft. Lý Hải 565
05. Giọng Ca Dĩ Vãng Hoàng Châu ft. Lý Hải 491
06. Tình Có Như Không Hoàng Châu ft. Lý Hải 417
07. Nói Với Người Tình Hoàng Châu ft. Lý Hải 521
08. Được Tin Em Lấy Chồng Hoàng Châu ft. Lý Hải 552
09. Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 504
10. Tình Đời Hoàng Châu ft. Lý Hải 421
11. Cỏ Úa Hoàng Châu ft. Lý Hải 473
12. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 560

Related Videos