http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyknNSnuFGcETZFxtvnLH -

Album/Playlist
Tuyệt Phẩm Song Ca 2 - Hoàng Châu ft. Lý HảiĐược Tin Em Lấy Chồng - Hoàng Châu ft. Lý Hải


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Chiều Kỷ Niệm Hoàng Châu ft. Lý Hải 659
02. Chuyến Đò Không Em Hoàng Châu ft. Lý Hải 606
03. Lá Thư Cuối Cùng Hoàng Châu ft. Lý Hải 474
04. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Hoàng Châu ft. Lý Hải 561
05. Giọng Ca Dĩ Vãng Hoàng Châu ft. Lý Hải 489
06. Tình Có Như Không Hoàng Châu ft. Lý Hải 415
07. Nói Với Người Tình Hoàng Châu ft. Lý Hải 518
08. Được Tin Em Lấy Chồng Hoàng Châu ft. Lý Hải 550
09. Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 502
10. Tình Đời Hoàng Châu ft. Lý Hải 419
11. Cỏ Úa Hoàng Châu ft. Lý Hải 471
12. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 558

Related Videos