http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyknNSnuFGcETZFxtvnLH -

Album/Playlist
Tuyệt Phẩm Song Ca 2 - Hoàng Châu ft. Lý HảiĐược Tin Em Lấy Chồng - Hoàng Châu ft. Lý Hải


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Chiều Kỷ Niệm Hoàng Châu ft. Lý Hải 654
02. Chuyến Đò Không Em Hoàng Châu ft. Lý Hải 602
03. Lá Thư Cuối Cùng Hoàng Châu ft. Lý Hải 470
04. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Hoàng Châu ft. Lý Hải 558
05. Giọng Ca Dĩ Vãng Hoàng Châu ft. Lý Hải 484
06. Tình Có Như Không Hoàng Châu ft. Lý Hải 411
07. Nói Với Người Tình Hoàng Châu ft. Lý Hải 511
08. Được Tin Em Lấy Chồng Hoàng Châu ft. Lý Hải 548
09. Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 498
10. Tình Đời Hoàng Châu ft. Lý Hải 415
11. Cỏ Úa Hoàng Châu ft. Lý Hải 467
12. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 554

Related Videos