http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyknNSnuFGcETZFxtvnLH -

Album/Playlist
Tuyệt Phẩm Song Ca 2 - Hoàng Châu ft. Lý HảiĐược Tin Em Lấy Chồng - Hoàng Châu ft. Lý Hải


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Chiều Kỷ Niệm Hoàng Châu ft. Lý Hải 641
02. Chuyến Đò Không Em Hoàng Châu ft. Lý Hải 584
03. Lá Thư Cuối Cùng Hoàng Châu ft. Lý Hải 465
04. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Hoàng Châu ft. Lý Hải 551
05. Giọng Ca Dĩ Vãng Hoàng Châu ft. Lý Hải 469
06. Tình Có Như Không Hoàng Châu ft. Lý Hải 404
07. Nói Với Người Tình Hoàng Châu ft. Lý Hải 495
08. Được Tin Em Lấy Chồng Hoàng Châu ft. Lý Hải 539
09. Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 492
10. Tình Đời Hoàng Châu ft. Lý Hải 409
11. Cỏ Úa Hoàng Châu ft. Lý Hải 459
12. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 539

Related Videos