http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyknNSnuFGcETZFxtvnLH -

Album/Playlist
Tuyệt Phẩm Song Ca 2 - Hoàng Châu ft. Lý HảiĐược Tin Em Lấy Chồng - Hoàng Châu ft. Lý Hải


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Chiều Kỷ Niệm Hoàng Châu ft. Lý Hải 663
02. Chuyến Đò Không Em Hoàng Châu ft. Lý Hải 613
03. Lá Thư Cuối Cùng Hoàng Châu ft. Lý Hải 477
04. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Hoàng Châu ft. Lý Hải 566
05. Giọng Ca Dĩ Vãng Hoàng Châu ft. Lý Hải 492
06. Tình Có Như Không Hoàng Châu ft. Lý Hải 419
07. Nói Với Người Tình Hoàng Châu ft. Lý Hải 522
08. Được Tin Em Lấy Chồng Hoàng Châu ft. Lý Hải 553
09. Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 505
10. Tình Đời Hoàng Châu ft. Lý Hải 422
11. Cỏ Úa Hoàng Châu ft. Lý Hải 474
12. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 562

Related Videos