http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcnyknNSnubmEHTLDcyDGLG -

Album/Playlist
Tuyệt Phẩm Song Ca 2 - Hoàng Châu ft. Lý HảiThôi - Hoàng Châu ft. Lý Hải


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Chiều Kỷ Niệm Hoàng Châu ft. Lý Hải 649
02. Chuyến Đò Không Em Hoàng Châu ft. Lý Hải 591
03. Lá Thư Cuối Cùng Hoàng Châu ft. Lý Hải 466
04. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Hoàng Châu ft. Lý Hải 555
05. Giọng Ca Dĩ Vãng Hoàng Châu ft. Lý Hải 470
06. Tình Có Như Không Hoàng Châu ft. Lý Hải 406
07. Nói Với Người Tình Hoàng Châu ft. Lý Hải 499
08. Được Tin Em Lấy Chồng Hoàng Châu ft. Lý Hải 541
09. Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 493
10. Tình Đời Hoàng Châu ft. Lý Hải 411
11. Cỏ Úa Hoàng Châu ft. Lý Hải 461
12. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 542

Related Videos