http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJnTLnNzniDLGmykFcTDmkn -

Album/Playlist
Tuyệt Phẩm Song Ca 2 - Hoàng Châu ft. Lý HảiCỏ Úa - Hoàng Châu ft. Lý Hải


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Mưa Chiều Kỷ Niệm Hoàng Châu ft. Lý Hải 655
02. Chuyến Đò Không Em Hoàng Châu ft. Lý Hải 605
03. Lá Thư Cuối Cùng Hoàng Châu ft. Lý Hải 474
04. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Hoàng Châu ft. Lý Hải 561
05. Giọng Ca Dĩ Vãng Hoàng Châu ft. Lý Hải 488
06. Tình Có Như Không Hoàng Châu ft. Lý Hải 413
07. Nói Với Người Tình Hoàng Châu ft. Lý Hải 512
08. Được Tin Em Lấy Chồng Hoàng Châu ft. Lý Hải 548
09. Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 500
10. Tình Đời Hoàng Châu ft. Lý Hải 419
11. Cỏ Úa Hoàng Châu ft. Lý Hải 470
12. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Hoàng Châu ft. Lý Hải 557

Related Videos