http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJmyZnNzLgBlnJyZbJybHkm -

Album/Playlist
Bảo Nam Collection - Bảo NamTrái Tim Tàn Phai Beat - Bảo Nam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Quá Khứ Buồn Bảo Nam 331
02. Lời Hứa Bay Theo Gió Bảo Nam 249
03. Thà Rằng Em Cứ Nói Bảo Nam 372
04. Trái Tim Tàn Phai Bảo Nam 262
05. Yêu Là Đau Bảo Nam 282
06. Lời Hứa Bay Theo Gió Beat Bảo Nam 237
07. Thà Rằng Em Cứ Nói Beat Bảo Nam 263
08. Yêu Là Đau Beat Bảo Nam 352
09. Trái Tim Tàn Phai Beat Bảo Nam 247
10. Quá Khứ Buồn Beat Bảo Nam 283

Related Videos