http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJmyZnNzLgBlnJyZbJybHkm -

Album/Playlist
Bảo Nam Collection - Bảo NamTrái Tim Tàn Phai Beat - Bảo Nam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Quá Khứ Buồn Bảo Nam 323
02. Lời Hứa Bay Theo Gió Bảo Nam 247
03. Thà Rằng Em Cứ Nói Bảo Nam 370
04. Trái Tim Tàn Phai Bảo Nam 256
05. Yêu Là Đau Bảo Nam 276
06. Lời Hứa Bay Theo Gió Beat Bảo Nam 236
07. Thà Rằng Em Cứ Nói Beat Bảo Nam 261
08. Yêu Là Đau Beat Bảo Nam 347
09. Trái Tim Tàn Phai Beat Bảo Nam 244
10. Quá Khứ Buồn Beat Bảo Nam 278

Related Videos