http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJmyZnNzLgBlnJyZbJybHkm -

Album/Playlist
Bảo Nam Collection - Bảo NamTrái Tim Tàn Phai Beat - Bảo Nam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Quá Khứ Buồn Bảo Nam 325
02. Lời Hứa Bay Theo Gió Bảo Nam 248
03. Thà Rằng Em Cứ Nói Bảo Nam 371
04. Trái Tim Tàn Phai Bảo Nam 258
05. Yêu Là Đau Bảo Nam 280
06. Lời Hứa Bay Theo Gió Beat Bảo Nam 237
07. Thà Rằng Em Cứ Nói Beat Bảo Nam 263
08. Yêu Là Đau Beat Bảo Nam 349
09. Trái Tim Tàn Phai Beat Bảo Nam 246
10. Quá Khứ Buồn Beat Bảo Nam 282

Related Videos