http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGcnyLnNVRJnuWcTLvJyDHLH -

Album/Playlist
Album Sến - Tống Hạo NhiênĐôi Ngã Chia Ly - Tống Hạo Nhiên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đừng Nói Xa Nhau Tống Hạo Nhiên 515
02. Chuyện Buồn Tình Yêu Tống Hạo Nhiên 474
03. Đôi Ngã Chia Ly Tống Hạo Nhiên 452
04. Nhật Ký Đời Tôi Tống Hạo Nhiên 421
05. Lan Và Điệp 2 Tống Hạo Nhiên ft. Nhã Ca 360
06. Trở Về Cát Bụi Tống Hạo Nhiên 406
07. Giã Từ Tống Hạo Nhiên 375
08. Người Phu Kéo Mo Cau Tống Hạo Nhiên 430
09. Thành Phố Buồn Tống Hạo Nhiên 404
10. Ai Cho Tôi Tình Yêu Tống Hạo Nhiên ft. Nhã Ca 431
11. Mùa Mưa Qua Mau Tống Hạo Nhiên 388
12. Số Phận Tống Hạo Nhiên 400

Related Videos