-

Album/Playlist
Xưa - Hữu TrườngNo. Song Title Singers Views
01. Qua Cơn Mê Hữu Trường 302
02. Nắng Chiều Hữu Trường 336
03. Xin Còn Gọi Tên Nhau Hữu Trường 383
04. Mơ Hoa Hữu Trường 301
05. Kiếp Nghèo Hữu Trường 321
06. Xóm Đêm Hữu Trường 291
07. Sầu Đông Hữu Trường 292
08. Bài Ca Cho Em Hữu Trường 323
09. Thôi Hữu Trường 285
10. Những Bước Chân Âm Thầm Hữu Trường 306

Related Videos